Sociální jistoty

Zaměstnanec = to nejdůležitější

Ve Futuretrans Logistik jsme přesvědčeni, že podnikatelský úspěch není založen pouze na ekonomické výkonnosti. Na trhu můžeme být úspěšní pouze s motivovanými a kvalifikovanými zaměstnanci.

Naši zaměstnanci jsou základem všeho. Každý jednotlivec přispívá k našemu úspěchu a je naším „nejdůležitějším aktivem“.

Jsme si vědomi naší sociální odpovědnosti a chceme, aby naši zaměstnanci byli spokojení.

Patří sem témata jako ochrana zdraví: Nabízíme různé zdravotní kampaně, zdarma a v opakujících se intervalech.

Dbáme na to, abychom dodržovali všechny národní a mezinárodní normy týkající se podmínek zaměstnání.

Úspěšné udržení zaměstnanců je podporováno udržitelným personálním rozvojem a silnou firemní kulturou.

Zaměstnanec by se měl ve Futuretrans Logistik cítit jako doma od první minuty. Základem je silná firemní kultura. Mezinárodní povaha našich služeb nás staví před výzvu integrace široké škály kultur a vytvoření společné firemní identity. Důležitá je pro nás firemní kultura, ve které se zaměstnanci všech národností cítí dobře a spolupracují na dosažení stanovených cílů a vizí.

Všechny výše uvedené body jsou doplněny profesionálním náborem, protože růst je jedním z našich firemních cílů.

Futuretrans Logistik si klade za cíl být vnímán jako atraktivní středně velký zaměstnavatel v odvětví dopravy a logistiky. Splnění toho to požadavku se ukazuje jako výzva, zejména na pozadí demografických změn a konkurenčního boje o kvalifikované odborníky. Kromě nabídky zajímavých školení a studijních kurzů se zaměřujeme na nábor kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců. Futuretrans Logistik proto úzce spolupracuje s univerzitami, průmyslovou a obchodní komorou a BVMW.

 

Soziale Verantwortung