NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NÁKLADU

Při manipulaci s nebezpečným zbožím dbáme na maximální opatrnost a citlivost. Dodržování zákonných předpisů je nejdůležitějším pravidlem, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a osob.

Část našeho vozového parku je speciálně vybavena pro přepravu nebezpečného zboží.

Náš tým si je samozřejmě také vědom své odpovědnosti při manipulaci s vaším nebezpečným zbožím: Naši řidiči a dispečeři jsou vyškoleni v souladu s nejnovějšími předpisy (GGVS/ADR).

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NÁKLADU