ČÁSTEČNÉ NEBO KOMPLETNÍ NÁKLADY

Částečné nebo kompletní náklady- ať už vnitrostátní nebo mezinárodní

Nabízíme atraktivní řešení pro nekomplikovanou a efektivní přepravu vašeho zboží na vnitrostátních i mezinárodních trasách. V oblasti „Full Truck Load“, tedy kompletní nakládka kamionů, je k dispozici celá řada možných variant vozového parku a výbavy.

Garantujeme maximální dochvilnost pro vaše urgentní přepravy kompletního i častečného nákladu v rámci Evropy.

Přepravujeme veškeré druhy komerčního zboží, ať už paletované nebo volně ložené.

ČÁSTEČNÉ NEBO KOMPLETNÍ NÁKLADY