KUSOVÁ PŘEPRAVA

Přeprava kusových zásilek – bezpečná, individuální a nákladově optimalizovaná.

Dokážeme přepravit váš kusový náklad vnitrostátně i za hranice Německa.

Využíváme k tomu sběrné vozy. Pokud je to možné začleníme zboží i do jiných transportů, kde zůstávají volná ložná místa. Snažíme se využít volné ložné prostory tak , aby bylo chráněno životní prostředí a naši zákazníci byli zvýhodněni ze snížení nákladů.

KUSOVÁ PŘEPRAVA